UANACHAMA:
 

0 Uanachama

1 Sifa za uanachama

(a) Wahitimu wa sayansi ya jamii
(b) Watu wote wanaokubaliana na malengo ya taasisi
(c) Taasisi zinazotoa mafunzo ya sayansi ya jamii

.2 Aina za uanachama

 1. Mtu mmoja mmoja
 2. Kikundi watu au
 3. Taasisi zinazotoa mafunzo ya sayansi ya jamii

3 Jinsi ya kuwa mwanachama

 1. Mwanachama atajaza fomu ya maombi yakuwa mwanachama nakuambatanisha ada ya maombi ya uanachama.
 2. Muombaji akikubaliwa kujiunga baada yakutimiza masharti, atalipa kiingilio cha uanachama ambacho hakitarejeshwa.

4 Wajibu wa mwanachama

 1. Kulipa ada na michango
 2. Kushiriki katika shughuli mbalimbali za taasisi katika azima yakutimiza malengo yake.

 

5 Haki za mwanachama

 1. Kushiriki katika shughuli zote za taasisi.
 2. Kushiriki katika vikao vyote vinavyomhusu
 3. Kutobaguliwa kwa namna yoyote ile
 4. Haki yakutoa maoni na kusikilizwa
 5. Haki ya kuchagua/kuchaguliwa mjumbe/kiongozi

6 Ukomo wa uanachama

 1. uanachama utakoma endapo:

 

 1. Mwanachama atajitoa mwenyewe
 2. Atashindwa kutimiza masharti ya uanachama
 3. Kwa utovu wa nidhamu
 4. Atathibitika kuwa na Maradhi ya akili
 5.  Ataenda kinyume cha katiba ya taasisi

 

 1. Mwanachama atafariki
 2. Atatoa, kushawishi au kupokea rushwa ya aina yeyote ile.

 

 1. Faida za uanachama

 

Nafasi za kuomba na mazoezi ujuzi wao wa kijamii
• Fursa kwa umma kusema mbele ya chama kupangwa vikao
• Nafasi za kuchapisha katika jarida la inayoendeshwa na chama
• Support katika kuendeleza na kuendeleza elimu kijamii
• Kushirikiana na kitaifa, kikanda, na kimataifa wanasosholojia na vyama vya kijamii
• fursa ya kusaidia wanasosholojia baadaye
• Kazi na ajira upangaji
• Nafasi za kutetea nidhamu kijamii
• Fursa kwa ajili ya utetezi pamoja na ushawishi kwa uundaji wa sera
• Scholarship
• inayozungumzia

BOFYA HAPA KUPAKUA (Download) FOMU YA MAOMBI YA KUJIUNGA >>>>>>>

BOFYA HAPA KUPAKUA (Download) KATIBA >>>>>>>